Навігація

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ


 

                         Пріоритетні завдання , діяльність закладу

Стратегічні завдання:

*вивчення і впроваждення в освітній процес державних освітніх стандартів;

*якісне засвоєння кожним учнем школи стандартів;

*поліпшення змісту і технологій освіти;

*підвищення ефективності управління;

* створення і оновлення банку програмно-методичних матеріалів;

*вдосконалення контролю і управління якістю освіти;

*вирівнювання стартових можливостей дітей з різних соціальних груп і верств населення;

*моніторинг адаптаційних періодів при переході учнів з початкової школи в середню;

*створення моделі допрофільного та профльного навчання за рахунок інтеграції загальної і додаткової освіти;

*інформатизація освітнього процесу;

* створення особливих умов для виявлення, навчання, виховання і розвитку здібних і обдароваих дітейна на основі особистісно орієнтованого підходу.

Менеджер завдання:

* поетапна реалізація програми розвитку школи;

* оновлення стилю ведення науково-методичної роботи;

* активне впровадження і використання інформаційних технологій у навчальному процесі;

* вдосконалення систем допрофільного та профільного навчання з використанням здоров'язберігаючих технологій;

* концентрація уваги у виховній діяльності - аксіологічному (ціннісному) підході до освітнього процесу.


Інноваційні завдання:

* продовжити залучення вчителів-предметників до використання інноваційних технологій в урочний та позаурочний час;

* зробити нормою мультимедійно-грамотне представлення дослідницьких і проектних робіт учнів для подальшого їх захисту;

* модернізувати роботу шкільних методичних об'єднань завдяки використанню інфораційно-комунікативних технологій;

* випробувати мультимедійні матеріали.

Педагогічні завдання:

* робота педагогічного колективу над науково-методичною темою: " Поєднання традиційних форм роботи з інноваційними технологіями " ;

* робота творчих груп над впровадженням інноваційних технологій;

* розробка універсальної моделі освітнього простору школи, що реалізує допрофільну та профільну освіту;

* вдосконалення системи інтеграції освітньої і виховної діяльності;

* модернізація системи додаткової освіти в контексті профільності;

* реалізація компетентнісного підходу до освіти.
скачать шаблон для ucoz кс
Samsung Galaxy tab цена